Uitnodiging presentatie onderzoek accommodaties Weert-Zuid

Massale steun Weert-Zuid voor behoud van een grote wijkaccommodatie. Maar liefst 1000 inwoners deden mee aan de burgerpeiling Leefbaarheid in Weert-Zuid. Er is draagvlak voor het vernieuwen van de Microhal, Stegel en Microbar. Daarmee zouden bestaande sociaal-culturele, maatschappelijke en sportieve activiteiten van Buurtcentrum Moesel en het Microcomplex behouden blijven. En behoudt Weert-Zuid een grote evenementen-zaal. Belangrijke vragen: Wie bepaalt, betaalt en bestuurt het? Wilt u er ook bij zijn? Kom dan op woensdag 27 juni naar het Buurtcentrum Moesel. We starten om precies 19.45 uur !!

31 Maart 2016: intentieverklaring ondertekend

Samen met Wonen Limburg, Punt welzijn en participatiegroep Hart van Moesel, gaat de gemeente Weert onderzoeken hoe de vraag en aanbod van het maatschappelijk vastgoed in Weert-Zuid beter op elkaar aan kunnen sluiten. Onder maatschappelijk vastgoed vallen o.a. sporthallen, multifunctionele accommodaties, gymzalen, gemeenschapsruimtes, buurthuizen etc. Doel is om door een efficiëntere bezetting van accommodaties zowel voor gebruikers als eigenaren de kosten zo laag mogelijk te houden en de continuïteit van de activiteiten te waarborgen.

Abonneer op