Samen met Wonen Limburg, Punt welzijn en participatiegroep Hart van Moesel, gaat de gemeente Weert onderzoeken hoe de vraag en aanbod van het maatschappelijk vastgoed in Weert-Zuid beter op elkaar aan kunnen sluiten. Onder maatschappelijk vastgoed vallen o.a. sporthallen, multifunctionele accommodaties, gymzalen, gemeenschapsruimtes, buurthuizen etc. Doel is om door een efficiëntere bezetting van accommodaties zowel voor gebruikers als eigenaren de kosten zo laag mogelijk te houden en de continuïteit van de activiteiten te waarborgen. Om deze samenwerking te starten, ondertekenen deze 4 partijen donderdag 31 maart een intentieovereenkomst.

Vandaag ondertekende de gemeente Weert een intentieovereenkomst met Wonen Limburg en Punt welzijn en participatiegroep Hart van Moesel (in de participatiegroep zijn vertegenwoordigd mensen van de wijkraad Moesel, Weerter verenigingen zoals de Harmonie Weert Zuid en V.V. de Vêrkusköp, bewoners en enkele ondernemers). Samen gaan de partijen onderzoeken wat er is en wat er nodig is aan accommodaties in Weert-Zuid. Het onderzoek gaat ongeveer een half jaar duren.

Afstemming van vraag en aanbod
Het doel van het onderzoek is een zo goed mogelijke invulling van de accommodaties te krijgen. Dit dient het algemeen maatschappelijk belang en geeft een impuls aan de leefbaarheid van Weert-Zuid. Daarnaast moet een betere afstemming ontstaan tussen vraag en aanbod van de huidige en geplande maatschappelijke voorzieningen in Weert-Zuid. Dit is immers ook reden geweest voor de oprichting van de participatiegroep Hart van Moesel. O.a. de dreigende sluiting van de Microhal, De Microbar en Buurtcentrum Moesel zou ingrijpend zijn voor de verenigingen van Weert-Zuid.

Bekeken wordt dan ook of het huidige gebruik van de maatschappelijke gebouwen in Weert-Zuid op een andere manier efficiënter ingevuld kan worden. Doel is om door een efficiëntere bezetting van accommodaties zowel voor gebruikers als eigenaren de kosten zo laag mogelijk te houden. Dat betekent dat mogelijk een ouder of kwalitatief minder goed pand of een gebouw met heel hoge gebruikskosten afgestoten (verkocht of verwijderd) kan worden.

In het onderzoek worden meerdere scenario’s uitgewerkt, waarbij per scenario wordt gekeken naar:

  • de technische, juridische, ruimtelijke en financiële haalbaarheid;
  • de beschikbaarheid en geschiktheid van de bestaande voorzieningen in Weert-Zuid voor het huisvesten van de huidige activiteiten die aan Weert-Zuid zijn gebonden;
  • de toekomstgerichtheid, waarbij wordt gekeken in hoeverre het scenario aansluit bij de ontwikkelingen die aan de vraagkant worden verwacht.